Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 28/10/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4736/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn chứng từ như sau:
Ngày 14/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4482/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế bán tài sản thanh lý của doanh nghiệp chế xuất như sau:
(05/11/2014 09:42)
Ngày 13/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4455/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT như sau:
Ngày 24/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4716/TCT-CS Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
Ngày 23/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4389/TCT-CS hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng như sau:
Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Ngày 01/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4262/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:
Ngày 29/9/2014 Tổng cục thuế ban hành công văn số 4207/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !