Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
(29/08/2014 03:53)
Ngày 19/8/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 11604/BTC-TCT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng cám như sau
Ngày 12/8/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3218/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn đối với tài sản đảm bảo tiền vay như sau:
Ngày 6/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Ngày 8/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11049/BTC-TCT hướng dẫn thuế nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định theo quyết định của cơ quan Hải quan như sau:
Ngày 6/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Ngày 6/8/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3074/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn như sau:
Ngày 31/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2941/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT hoạt động xử lý chất thải cho doanh nghiệp chế xuất như sau:
Ngày 11/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2639/TCT-TNCN hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !