Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 17/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 13062/BTC-CST hướng dẫn Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:
Ngày 16/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3997/TCT-CS hướng dẫn hóa đơn, chứng từ mua vé máy bay như sau:
Ngày 6/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3819/TCT-CS hướng dẫn Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
Ngày 6/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3816/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà như sau:
Ngày 15/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12898/BTC-TCT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng thú nhồi bông như sau:
Ngày 16/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4005/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm như sau:
Ngày 8/9/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 12571/BTC-TCT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng gỗ như sau:
Ngày 10/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3924/TCT-CS hướng dẫn chứng từ thu mua bã điều và thuế suất thuế GTGT mặt hàng bã điều như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !