Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013
Ngày 13/03/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 803/TCT-CS hướng dẫn điều kiện thanh toán qua ngân hàng như sau:
Ngày 6/3/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 677/TCT-CS hướng dẫn chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:
Kể từ ngày 01/03/2014 không sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa
Ngày 14/12/2013 Tổng cục Thuế có công văn số 4567/TCT-PC hướng dẫn xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp phát sinh từ kỳ tính thuế 2007-2008 và từ kỳ tính thuế 2009-2011 như sau:
Ngày 10/01/2014 Bộ Tài chính có công văn số 448/BTC-TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như sau:
Ngày 14/02/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 431/TCT-TVQT hướng dẫn Quản lý sử dụng hóa đơn khi chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp như sau:
Ngày 11/02/2014 Bộ Tài chính có công văn số 1781/BTC-TCT hướng dẫn Khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp DN viết hóa đơn sai về hình thức như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !