Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 12/9/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Ngày 01/10/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế.
Ngày 17/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 13062/BTC-CST hướng dẫn Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:
Ngày 16/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3997/TCT-CS hướng dẫn hóa đơn, chứng từ mua vé máy bay như sau:
Ngày 6/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3819/TCT-CS hướng dẫn Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
Ngày 6/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3816/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà như sau:
Ngày 15/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12898/BTC-TCT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng thú nhồi bông như sau:
Ngày 16/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4005/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !