Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 26/8/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3609/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
Ngày 25/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Ngày 25/8/2014 Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP hướng dẫn một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
(29/08/2014 03:53)
Ngày 19/8/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 11604/BTC-TCT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT mặt hàng cám như sau
Ngày 12/8/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3218/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn đối với tài sản đảm bảo tiền vay như sau:
Ngày 6/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Ngày 8/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11049/BTC-TCT hướng dẫn thuế nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định theo quyết định của cơ quan Hải quan như sau:
Ngày 6/8/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !