Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 6/8/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3074/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn như sau:
Ngày 31/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2941/TCT-CS hướng dẫn thuế suất thuế GTGT hoạt động xử lý chất thải cho doanh nghiệp chế xuất như sau:
Ngày 11/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2639/TCT-TNCN hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:
Ngày 8/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2569/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài như sau:
Ngày 8/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2571/TCT-TNCN hướng dẫn hoàn thuế TNCN như sau:
Ngày 22/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2775/TCT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn như sau:
Ngày 23/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới về thuế TNDN của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, nay Cục thuế giới thiệu để bạn đọc tìm hiểu.
Ngày 17/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2703/TCT-TNCN hướng dẫn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !