Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 
24/03/2009 10:52 
 

   Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục thuế tỉnh Long An thông báo đến các doanh nghiệp:

    
Kể từ ngày 01/4/2009 các doanh nghiệp khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước sử dụng mẫu Giấy nộp tiền được ban hành kèm theo Thông Tư số 128/2008//TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

    
Về mẫu Giấy nộp tiền: Doanh nghiệp tự in mẫu Giấy nộp tiền để sử dụng cho đơn vị hoặc có thể download từ trang web của Cục thuế tỉnh Long An theo địa chỉ: http://cucthue.longan.gov.vn. Vào chuyên mục Hướng dẫn thủ tục hành chính - Chọn lĩnh vực Thuế - Hướng dẫn Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 2009 ( Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục thuế sẽ không cấp Giấy nộp tiền cho doanh nghiệp )

   
Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục thuế tỉnh Long An thông báo đến các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

                                                                                VVLộc - Phòng TTHT
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !