Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Danh bạ điện thoại của văn phòng Cục Thuế Tỉnh Long An 
17/02/2009 22:52 
 

DANH BA ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ. 

STT

Họ và tên

Điện thọai cơ quan

ĐT nhà riêng

ĐT di động

Cục trưởng

Cao Văn Tạo

3823617

3829886

0913763927

Phó Cục trưởng

Nguyễn Thành Nghiêm

3823618

3829885

0913763919

Nguyễn Phi Sơn

3823619

3831908

0918787000

1

Phòng TCCB

3823661, (đường dây nóng: 3553694)

TP: Lê Văn Sướng

3823661

3829884

0918787122

PP: Đòan Thị Mững

3834355

0916243746

2

Phòng HCQT.TV.AC

3823662, ( Fax: 3826528 ), ( Vthư: 3552601)

TP: Nguyễn Văn Thuận

3607077

3825155

0908326007

PP: Đặng Thị Hạnh

3823621

3618878

0938394887

PP: Phan Thanh Triều

3839235, ( AC: 3826286 )

3831460

0983699691

PP: Nguyễn Ngọc Minh Sang

3823662

3661697

0918589477

3

Phòng TTHT người nộp thuế

3552400, ( Fax: 3553255 )

TP: Ngô Thị Phức

3829146

3891267

0908796424

PP: Kiều Công Danh

3826389

3833300

0919820870

4

Phòng Kiểm tra thuế số 1

3829145, ( Fax: 3826043 )

TP: Lê Hồng Thái

3826051

3833344

0918782676

PP: Huỳnh Văn Giồi

3829145

3828876

0903371169

PP: Đoàn Văn Kế

3591844

0913939169

5

Phòng Kiểm tra thuế số 2

3580161, (FAX:

TP: Ngô Phước Nam

3580171

3885272

0937252020

PP: Nguyễn Văn Phương

3580161

3830032

0916718708

6

Phòng Thanh tra thuế

3823620

TP: Trần Văn Lâm

3834150

3525018

0913840011

PP: Phan Văn Mạnh

3823620

3850859

0918250217

PP: Mao Hùynh Đức

3834115

0918129029

6

Phòng Kiểm tra nội bộ

3838822, (đường dây nóng: 3553695)

TP: Nguyễn Thái Hùng

3828797

3500101

0903959633

PP: Nguyễn Xuân Thịnh

3827041

0913956779

PP: Phan Kim Hương

3821944

0908831272

PP: Phạm Tấn Bình

3878779

0903686326

7

Phòng THNVDT

3551803, ( Fax: 3837809 )

TP: Nguyễn Thị Kim Hương

3828105

3825270

0987306627

PP: Võ Văn Cường

3551803

3832197

0918499092

PP: Trần Nhựt Thy

986863403

8

Phòng Kê khai & kế tóan thuế

3826042 - 3826196, (Fax: 3826041 )

TP: Lê Thị Trong

3829147

3829971

0917246996

PP: Huỳnh Thị Bích Thủy

3662738

0906302957

PP: Nguyễn Thị Út

3826196

3823018

0942602379

9

Phòng Tin học

3822873

TP: Trần Văn Châu Giang

3822873

3831909

0918527104

PP: Võ Thanh Tiến

0837606708

0937855418

10

Phòng QLN & CCN thuế

3551343,  ( Fax: 3553207 )

PP: Phạm Tấn Thạnh

3825571

3821486

0908302225

PP: Đỗ văn Đức

3551343

3837200

0918617447

11

Phòng Thuế thu nhập cá nhân

3839236 - 3837900

TP: Nguyễn Tấn Cường

3839618

3833237

0915440939

PP: Phạm thị Bích Thanh

3837900

0973406069

12

Phòng QL các khoản thu từ đất

3839210, ( Fax: 3830949 )

TP: Huỳnh Thái Ngôn

3839180

3838137

0918129389

PP: Nguyễn Thanh Ý

3839210

3835461

0919718879

13

Bảo vệ cơ quan

Cơ sở 1:  3821917;

Cơ sở 2:  3828796

14

Tài xế

Huỳnh Văn Thưởng

3591786

0918129322

Lê Văn Thơ

3822785

0918430917

Nguyễn Công Hoàng

3833680

0919285886

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !