Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Chính sách tiền thuê đất 
18/12/2013 14:11 
Nguồn: Internet 

Ngày 14/11/2013 Tổng cục Thuế có công văn số 3847/TCT-CS hướng dẫn chính sách tiền thuê đất như sau:

Trường hợp Công ty được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do giải phóng mặt bằng và Công ty đã chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí do giải phóng mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thì chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp cho cả thời hạn thuê đất. Phương pháp khấu trừ thực hiện theo quy định tại Khoản 11, Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

Số tiền chi phí, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệ đã được trừ vào tiền thuê đất phải nộp Công ty không được ghi nhận làm tài sản cố định, không được hạch toán vào chi phí đầu tư của dự án.

(Bạn đọc cần tìm hiểu nội dung công văn khi áp dụng, xem tại đây)

                                                                              PTTHT

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !