Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Chi cục thuế Cần Giuộc công nhận sáng kiến cải tiến năm 2009 
15/09/2009 16:12 
 


    T
hực hiện công văn số 2654/CT-TCCB ngày 7 tháng 8 năm 2009 về việc đề nghị công nhận, khen thưởng sáng kiến cải tiến năm 2009 và quyết định 289/QĐ-TCT ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Tổng cục thuế về việc quy định công nhận sáng kiến cải tiến áp dụng công nghệ mới trong ngành thuế. 

        Ngày 8 tháng 9 năm 2009 Hội đồng xét duyệt, công nhận và khen thưởng sáng kiến Chi cục thuế Cần Giuộc tiến hành họp xem xét, phân tích, đánh giá và chấm điểm 6 sáng kiến cải tiến năm 2009 của cán bộ công chức trong ngành. Kết quả có 5 sáng kiến đạt loại giỏi, 1 sáng kiến đạt loại khá, cụ thể như sau: 

        1. Triển khai công tác thu và quản lý các khoản thu ngân sánh nhà nước qua Kho bạc nhà nước. 

         2. Ứng dụng Công nghệ tin học vào công tác Văn thư – Lưu trữ 

        3. Tăng cường biện pháp thu ở từng lĩnh vực thu, sắc thuế 

        4. Tăng cường biện pháp thu ở từng lĩnh vực thu, sắc thuế 

        5. Ứng dụng Tin học vào quy trình quản lý tình hình biến động đất đai, phục vụ lập sổ thuế đất, thuế SDĐNN, quản lý phương tiện vận tải 

         6. Vận dụng Tin học xử lý chứng từ, số liệu liên quan hồ sơ đất đai. (Xếp loại khá). 

        Tất cả các sáng kiến cải tiến nêu trên đều được Hội đồng xét duyệt cấp Chi cục công nhận và khen thưởng sáng kiến. Hội đồng xét duyệt Chi cục thuế Cần Giuộc đã thống nhất tiếp tục đề nghị về Cục thuế xem xét, công nhận. 

Trần Phi Yến – CCT Cần Giuộc

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !