Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
  
17/03/2009 16:47 
 

Ban lãnh đạo các Chi Cục thuế huyện, thị xã

Chi Cục thuế thành phố Tân An

 

 
Chi Cục trưởng

Ông Huỳnh Công Xã 
 Phó Chi Cục trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang

  

                                               
                                          

------------------------


Chi Cục thuế huyện Bến Lức

Chi Cục trưởng

Ông Mai Hữu Vinh

 

 

 Phó Chi Cục trưởng                                          Phó Chi Cục trưởng
                            
     Ông Huỳnh Văn Ẫn                                     Ông Nguyễn Ngọc Kiệt  

 ----------------------------

Chi cục thuế huyện Đức Hoà
Chi Cục trưởng
 
Ông Trần Văn Ớt
   
    
 Phó Chi Cục trưởng
 

Ông Hoa Văn Chiến
Phó Chi Cục trưởng
 
Ông Phạm Văn Huồng
Phó Chi Cục trưởng

Ông Lê Văn Xẽm 
                                
               
      
                                               

-------------------------


Chi Cục thuế huyện Thủ Thừa
                                                                     
                     

Chi Cục trưởng

Ông Trịnh Văn Nha
Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Phú Quốc
Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Năm
       
                  
 

  ---------------------------

 

Chi Cục thuế huyện Châu Thành

Chi Cục trưởng


Ông Nguyễn Văn Ghi
 

Phó Chi Cục trưởng

Võ Hoàng Bữu
Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Bé

 

-------------------------------
 

 Chi Cục thuế huyện Tân Trụ

 

 

Chi Cục trưởng

 

Ông Phạm Hồng Thuấn 

Phó Chi Cục trưởng

 

Ông Đoàn Văn Tiếp

Phó Chi Cục trưởng

Ông Lê Tấn Lộc

              

----------------------------- 


Chi Cục thuế huyện Cần Đước

                                             
                  

Chi Cục trưởng
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu  
 Phó Chi Cục trưởng

Ông Lâm Thuý Hoàng
Phó Chi Cục trưởng

Ông Nguyễn Văn Ngày
            
                                           
                          

---------------------------- 

  

 Chi Cục thuế huyện Cần Giuộc

 

Chi Cục trưởng

Ông Cao Phước Chí
Phó Chi Cục trưởng

Ông Nguyễn Thanh Nhàn
 Phó Chi Cục trưởng

Trần Chí Cường
-----------------------------------  

Chi Cục thuế huyện Tân Hưng

 Chi Cục trưởng

Ông Nguyễn Văn Thắm

Phó Chi Cục trưởng

Ông Đăng Ngọc Phương

Phó Chi Cục trưởng

Ông Uông Sĩ Ban-------------------------------- Chi Cục thuế huyện Vĩnh Hưng

 Chi Cục trưởng

Ông Phan Hữu Phước

 

Phó Chi Cục Trưởng
 
Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chi Cục trưởng

Trần Thị Kim Oanh

---------------------------------

 Chi Cục thuế huyện Mộc Hoá

             

Chi Cục trưởng

Ông Huỳnh Công Tri
Phó Chi Cục trưởng

Trần Thị Thu Vân
Phó Chi Cục trưởng
Đoàn Kiến Quốc
Đoàn Kiến Quốc


  

--------------------------------
Chi Cục thuế huyện Tân Thạnh


Chi Cục trưởng

Ông Lê Minh Sơn
 Phó Chi Cục trưởng

Ông Trương Ngọc Chân
Phó Chi Cục trưởng

Ông Nguyễn Văn Hý

  ---------------------------------
Chi Cục thuế huyện Thạnh Hoá

Chi Cục trưởng

Ông Hồ Văn Nhãn

 Phó Chi Cục trưởng
Võ Văn Xướng
Ông Võ Văn Xướng

Phó Chi Cục trưởng

Ông Phạm Minh Châu

                  
 

---------------------------------- 
 

Chi cục thuế huyện Đức Huệ

  Chi Cục trưởng

Ông Bùi Văn Cường

 Phó Chi Cục trưởng
 
Ông Trần Văn Thao

Phó Chi Cục trưởng 

Ông Phạm Tuấn Luôn

                                                  

                        _______________________________________________                     Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !