Đối tượng gửi đơn:
Ông Dương Hồng Luân
Số CMND:
Trống
Điện thoại:
Địa chỉ:
Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa
Đối tượng bị KNTC:
Quyết định số 11177/QĐ-CT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa về việc yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với giá 220.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây và yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động
Địa bàn:
Đức Hòa
Ngày tiếp nhận:
20/02/2014
Hồ sơ nộp trùng:
0
Thuộc lĩnh vực:
Hành chánh tư pháp
Thời gian:
Nội dung:
I. Nội dung khiếu nại Khiếu nại Quyết định số 11177/QĐ-CT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa về việc yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với giá 220.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây và yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động. II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu Giữ nguyên Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa về việc bồi thường, hỗ trợ do bị thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với hộ ông Dương Hồng Luân. Bác đơn khiếu nại của ông Dương Hồng Luân yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất 220.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây; yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động và yêu cầu nếu được giải quyết bồi thường giá đất 220.000 đồng/m2, giá cây trồng 200.000 đồng/cây, hỗ trợ chi phí lên líp 180.000đồng/01 ngày công lao động, ông Luân yêu cầu tiền hỗ trợ tăng theo.
Thuộc thẩm quyền xử lý:
UBND tỉnh Long An
Tóm tắt nội dung:

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

1. Việc yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với giá 220.000 đồng/m2 là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.

Bởi vì: Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đã áp giá bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho ông Dương Hồng Luân đúng theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với hệ thống Kênh N2 thuộc dự án Khu Tưới thủy lợi Phước Hòa.

2. Việc yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây; yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.  

Bởi vì: Ông Dương Hồng Luân lên líp trồng bạch đàn tập trung trên thửa đất 350, tờ bản đồ số 13 nên Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đã áp giá bồi thường giá trị tài sản trên đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho ông Dương Hồng Luân đúng theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với hệ thống Kênh N2 thuộc dự án Khu Tưới thủy lợi Phước Hòa và đúng theo đơn giá tại Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An.

IV. Kết quả đối thoại

Trong quá trình đối thoại ông Dương Hồng Luân không nêu được những chứng cứ pháp lý đối với nội dung khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng quy định pháp luật.

V. Kết luận

Đối với nội dung khiếu nại của ông Dương Hồng yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với giá 220.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây và yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động là sai toàn bộ và không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.

Trạng thái hồ sơ:
Đã xử lý
Kết quả xử lý:

Ngày 14/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Dương Hồng Luân; đất tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 11177/QĐ-CT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Dương Hồng Luân; địa chỉ cư ngụ số 108, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bác nội dung khiếu nại của ông Dương Hồng Luân về yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với giá 220.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường giá cây trồng 200.000 đồng/cây và yêu cầu hỗ trợ chi phí lên líp 180.000 đồng/01 ngày công lao động.

Lý do: Nội dung khiếu nại không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.

Yêu cầu ông Dương Hồng Luân phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu tranh cản sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Dương Hồng Luân  không đồng ý với Quyết định này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính./.

Trở về trang trước

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính