Đối tượng gửi đơn:
Bà Nguyễn Thị Nhặc
Số CMND:
Trống
Điện thoại:
Địa chỉ:
Đất tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.
Đối tượng bị KNTC:
Khiếu nại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc giải quyết tranh chấp giữa bà Trần Thị Năm với bà Trần Thị Nhặc.
Địa bàn:
Cần Giuộc
Ngày tiếp nhận:
21/03/2012
Hồ sơ nộp trùng:
0
Thuộc lĩnh vực:
Hành chánh tư pháp
Thời gian:
Nội dung:
Gốc đất của bà Nguyễn Thị Gấm sử dụng trước năm 1975, trong đó có phần đất biền giáp rạch diện tích đo đạc thực tế hiện nay là 484m2 (nhưng diện tích theo sổ mục kê là 580m2); thuộc thửa số 1049, tờ bản đồ số 03, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông. Năm 1987, bà Gấm đến tỉnh Đồng Nai sinh sống, phần đất thửa số 1049 để trống. Bà Nguyễn Thị Nhặc và bà Trần Thị Năm cùng đến sử dụng; bà Nhặc trồng dừa nước trên một phần đất giáp rạch, diện tích đo đạc thực tế hiện nay là 52m2. Phần đất còn lại, bà Trần Thị Năm sử dụng để trồng dừa nước, diện tích đo đạc thực tế hiện nay là 432m2. Hàng năm, bà Năm và bà Nhặc có thu hoạch lá dừa nước. Năm 2008, bà Trần Thị Năm đến Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Đông xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 484m2 nêu trên. Ngày 09 tháng 7 năm 2008, Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Đông mời bà Nguyễn Thị Nhặc và bà Trần Thị Năm đến để giải quyết. Bà Nhặc đồng ý cho bà Năm đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết phần đất trên. Ngày 05 tháng 01 năm 2009, bà Trần Thị Năm xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 12 tháng 01 năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Đông phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc đo đạc thực tế thì bà Nguyễn Thị Nhặc không đồng ý.
Thuộc thẩm quyền xử lý:
UBND tỉnh Long An
Tóm tắt nội dung:
Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Đông mời các bên tranh chấp đến để tổ chức hòa giải nhưng không thành.
Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Đông mời bà Trần Thị Năm và bà Nguyễn Thị Nhặc đến phần đất tranh chấp, thuộc thửa số 1049, tờ bản đồ số 03 để đo đạc xác định diện tích, cụ thể như sau: Thửa số 1049, diện tích 484m2, trong đó bà Năm thống nhất không tranh chấp phần đất 52m2 mà bà Nhặc trồng dừa nước. Phần còn lại 432m2 bà Năm trồng dừa nước thì bà Nhặc đang tranh chấp.
Ngày 26 tháng 8 năm 2011 và ngày 20 tháng 10 năm 2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc mời các bên tranh chấp đến để hòa giải nhưng kết quả vẫn không thành.
Ngày 06 tháng 02 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND với nội dung:
“Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 432m2, đất trồng cây lâu năm trong một phần thửa số 1049, tờ bản đồ số 03, tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông cho bà Trần Thị Năm hiện cư ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Đông, huyện Cần Giuộc được đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Lý do: Phần đất này bà Năm trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 1985 đến nay.
Không công nhận quyền sử dụng đất diện tích 432m2, đất trồng cây lâu năm trong một phần thửa số 1049, tờ bản đồ số 03, tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông cho bà Nguyễn Thị Nhặc hiện cư ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Đông, huyện Cần Giuộc.
Lý do: Phần đất này bà Nhặc không trực tiếp sử dụng.
Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 52m2, đất trông cây lâu năm trong một phần còn lại thửa số 1049, tờ bản đồ số 03, tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông cho bà Nguyễn Thị Nhặc hiện cư ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Đông, huyện Cần Giuộc được đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Lý do: Phần đất này bà Nhặc trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 1985 đến nay”.
Bà Nguyễn Thị Nhặc nhận quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc và khiếu nại đến tỉnh.
Trạng thái hồ sơ:
Đã xử lý
Kết quả xử lý:
Ngày 09/5/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Nhặc với bà Trần Thị Năm. Nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc giải quyết tranh chấp giữa bà Trần Thị Năm với bà Nguyễn Thị Nhặc; đất tọa lạc xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc là đúng quy định pháp luật.
Bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhặc.
Lý do: Khiếu nại không có căn cứ quy định pháp luật để được xem xét giải quyết. Phần đất tranh chấp diện tích 432m2 do bà Trần Thị Năm sử dụng ổn định từ năm 1985 đến nay./.
Trở về trang trước

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính