10 Tin mới nhất:

Tại Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố năm 2013 do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Sở Công Thương tỉnh Long An đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của tỉnh tham gia; thông qua Hội nghị kết nối này một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của tỉnh đã ký được 15 hợp đồng nguyên tắc với các nhà phân phối của thành phố Hồ Chí Minh, kết quả có 04 hợp đồng nguyên tắc được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt.

Từ ngày 25 - 28/8/2014, Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới, kết hợp đối thoại, giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo của Cục Công nghiệp địa phương tại công văn số 484/CNĐP-QLKC ngày 20/8/2014 về việc tổ chức Hội nghị công tác khuyến công lần thứ V và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2014 cho biết, thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Long An sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ IV kết hợp với Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ V tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ban Kinh tế Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác chấp hành chính sách pháp luật liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với các công trình giao thông năm 2014.

Cần Đước được xác định là huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh và là vùng đất có nhiều lợi thế trong quá trình xây dựng, phát triển KT-XH, điểm đến của nhà đầu tư. Huyện có diện tích tự nhiên khoảng 218km2 với dân số trên 188.000 nhân khẩu, có 16 xã và 1 thị trấn được phân chia thành 2 vùng rõ rệt. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, nhiều thế hệ người dân Cần Đước đã để lại cho thế hệ hôm nay tài sản quý giá, đó chính là tình yêu quê hương, đất nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách.

Sáng ngày 20-8-2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với một số công trình xây dựng thuộc ngành Y tế.

Ngày 15/8/2014 tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Sở Khoa học và Công nghệ Long An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức Hội thảo khoa học: “Khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tỉnh Long An”. Chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thạc sĩ Mai Văn Nhiều, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An và Thạc sĩ Huỳnh Văn Xê, PHiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Theo thông báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về cuộc họp BCH Hiệp hội ngày 07/8/2014 có một số nội dung đáng quan tâm như sau:

Ngày 15/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2644/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015.

Trong 06 tháng đầu năm 2014, tỉnh đã thành lập mới 02 hợp tác xã gồm hợp tác xã SX-TMDV Long Kim, hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hoà. Hiện nay toàn tỉnh có 88 hợp tác xã hoạt động trên 06 lĩnh vực và 02 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, trong đó hợp tác xã nông nghiệp là 45 (51,14%), hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2 (2,27%), Quỹ tín dụng nhân dân 19 (21,59%), hợp tác xã thương mại - dịch vụ 3 (3,41%), hợp tác xã xây dựng 2 (2,27%), hợp tác xã vận tải 17 (19,32%).

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính