10 Tin mới nhất:

Ban Kinh tế Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác chấp hành chính sách pháp luật liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với các công trình giao thông năm 2014.

Cần Đước được xác định là huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh và là vùng đất có nhiều lợi thế trong quá trình xây dựng, phát triển KT-XH, điểm đến của nhà đầu tư. Huyện có diện tích tự nhiên khoảng 218km2 với dân số trên 188.000 nhân khẩu, có 16 xã và 1 thị trấn được phân chia thành 2 vùng rõ rệt. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, nhiều thế hệ người dân Cần Đước đã để lại cho thế hệ hôm nay tài sản quý giá, đó chính là tình yêu quê hương, đất nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách.

Sáng ngày 20-8-2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với một số công trình xây dựng thuộc ngành Y tế.

Ngày 15/8/2014 tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Sở Khoa học và Công nghệ Long An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức Hội thảo khoa học: “Khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tỉnh Long An”. Chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thạc sĩ Mai Văn Nhiều, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An và Thạc sĩ Huỳnh Văn Xê, PHiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Theo thông báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về cuộc họp BCH Hiệp hội ngày 07/8/2014 có một số nội dung đáng quan tâm như sau:

Ngày 15/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2644/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015.

Trong 06 tháng đầu năm 2014, tỉnh đã thành lập mới 02 hợp tác xã gồm hợp tác xã SX-TMDV Long Kim, hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hoà. Hiện nay toàn tỉnh có 88 hợp tác xã hoạt động trên 06 lĩnh vực và 02 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, trong đó hợp tác xã nông nghiệp là 45 (51,14%), hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2 (2,27%), Quỹ tín dụng nhân dân 19 (21,59%), hợp tác xã thương mại - dịch vụ 3 (3,41%), hợp tác xã xây dựng 2 (2,27%), hợp tác xã vận tải 17 (19,32%).

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do Trưởng ban - Nguyễn Hữu Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến huyện Thủ Thừa khảo sát một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước cùng đi với đoàn.

Theo thông báo số 23-CTr/MDEC ngày 06/8/2014 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long – Sóc Trăng năm 2014 dự kiến khai mạc vào ngày 05/11/2014 và kết thúc vào ngày 07/11/2014, nhằm các mục đích sau:

Ngày 14/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì cuộc họp thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh-Nguyễn Hữu Tuấn cùng các thành viên trong hội đồng thẩm định quy hoạch.

 

 

Go Search
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính