10 Tin mới nhất:
Thời gian qua, kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và giải quyết việc làm được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh được tập trung đầu tư xây dựng, tạo nhiều thuận lợi cho sản xuất, đời sống, tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội . Đây là mục tiêu Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg.

Theo tinh thần của cuộc họp liên tịch ngày 01/10/2012 giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ cuối năm), HĐND tỉnh  khóa VIII dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2012.

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Ngày 01/10/2012 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3082/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Long An.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương, cơ sở đánh giá thi đua- khen thưởng hàng năm. Ngày 01/10/2012 UBND tỉnh ban hành công văn số 3510/UBND-VX quy định thang điểm thi đua- khen thưởng phong trào TDĐKXDĐSVH.

Ngày 04/10/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An đã tổ chức họp các ngành chức năng lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) (sửa đổi) gồm có 9 chương, 66 điều do Phó trưởng đoàn - Nguyễn Minh Lâm chủ trì.

Ngày 4/10/2012, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Nam Việt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 272 đại biểu đại diện cho 77.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Ngày 01/10/2012 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3081/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 886/KH-UBND tỉnh ngày 28/03/2011của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 27/9/2012, Ban tổ chức Hội thi “Kiến thức cha mẹ, sức khỏe con” năm 2012 xây dựng Kế hoạch Hội thi như sau:

Ngày 25/9/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tại cộng đồng.

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính