Hồ sơ khiếu nại tố cáo
Lịch làm việc của lãnh đạo
Công tác chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh từ 10/7/2014 - 16/7/2014

- Tiếp tục tập trung theo dõi chống hạn, mặn, diễn biến dịch hại trên lúa Hè Thu (bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ) để phát hiện sớm và hướng dân nông dân phòng trừ có hiệu quả. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 - Tiếp tục chỉ đạo phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm, không để lây lan, nhất là bệnh cúm H5N1, H7N9, H10N8…

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện những công việc của quý II/2014 và chỉ đạo thực hiện công việc của quý III/2014 được quy định tại Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh.

- Họp tổ chức bộ máy và việc chuyển giao bộ phận làm công tác thẩm định giá đất, xác định giá và xử lý tồn tại của thẩm định giá; họp Đoàn kiểm tra thu hút đầu tư; họp Ban Chỉ đạo thu thuế năm 2014; họp Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

- Sơ kết công tác ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

- Dự lễ bàn giao, đón nhận truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Camouchia.

- Tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết về tin bão trên biển Đông (cơn bão số 2) để chủ động phòng tránh ảnh hưởng từ cơn bão.

- Tập trung công tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội; các công tác trọng tâm trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

Chỉ đạo khác

 

Go Search
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
Hỏi đáp trực tuyến
Góp ý trực tuyến