Hồ sơ khiếu nại tố cáo
Lịch làm việc của lãnh đạo
Công tác chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh từ 10/4/2014 - 16/4/2014

- Tiếp tục tập trung theo dõi diễn biến dịch hại trên lúa Hè Thu (bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ) để phát hiện sớm và hướng dân nông dân phòng trừ có hiệu quả. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 - Tiếp tục chỉ đạo phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm, không để lây lan, nhất là bệnh cúm H5N1, H7N9, H10N8…

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện những công việc của quý II/2014 được quy định tại Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh.

- Họp Hội đồng đầu tư tỉnh để giải quyết một số tồn tại vướng mắt.

- Triển khai Luật đất đai 2013.

- Họp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát cải cách hành chính và thống nhất nội dung Chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Tập trung công tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội; các công tác trọng tâm trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

- Sơ kết công tác ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bài./.

Chỉ đạo khác

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
Hỏi đáp trực tuyến
Góp ý trực tuyến