Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Thông tin chính sách mới
Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
Tin tức - Thời sự
Thực hiện Công văn số 3100/TCT-CNTT ngày 7/8/2014 về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Long An và hướng dẫn Thông tư số 119/2014/TT-BTC của ...
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !